Nguyễn, T. P., T. T. Nguyễn, Đức H. Ngô, T. T. . Mai, T. T. B. Nguyễn, H. Đạt Nguyễn, T. N. . Nguyễn, T. K. Trần, N. T. Hồ, và T. H. . Nguyễn. “BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 277-83, doi:10.58490/ctump.2023i69.1915.