Lê , T. T. T. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở TRẺ EM MẪU GIÁO TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM 2021-2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 83-90, doi:10.58490/ctump.2022i53.191.