Huỳnh , T. A. K., T. N. Nguyễn, và P. N. . Nguyễn. “Nghiên cứu mối tương Quan giữa Thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF Và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp không ST Chênh Lên tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 53-58, doi:10.58490/ctump.2022i47.19.