Đoàn, L. V., H. N. Võ, C. T. Nguyễn, Q. H. Lâm, Đắc B. Trần, K. N. Lê, T. L. Phan, T. G. Lê, và T. N. L. Trần. “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRƯỜNG HỌC TRONG VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 60, Tháng Sáu 2023, tr 165-72, doi:10.58490/ctump.2023i60.1884.