Dương , H. T. L., và H. N. Kha. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI BẰNG PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 53-60, doi:10.58490/ctump.2022i53.187.