Bùi , Q. N., T. A. T. Dương, Đỗ T. T. Trần, T. V. Trương, T. K. L. Dương, T. T. Q. Nguyễn, H. T. Ông, C. L. Trần, và M. Q. Phạm. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 193-9, doi:10.58490/ctump.2023i69.1794.