Lê, Nhựt Trường, và c.s. “NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus Sanguineus)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 177-84, doi:10.58490/ctump.2023i69.1783.