Võ , L. T. P., T. V. Trương, N. M. Trương, T. K. Võ, T. L. Lương, D. L. Nguyễn, và T. K. Hà. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 135-41, doi:10.58490/ctump.2023i69.1781.