Nguyễn, M. H., M. P. Nguyễn, H. P. Lê, P. S. Nguyễn, và C. L. Trần. “YẾU TỐ THÚC ĐẨY VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẺ EM NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ ”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 190-6, doi:10.58490/ctump.2022i53.176.