Liêu , T. K., T. N. L. Trần, và T. K. C. Đoàn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THAY VAN HAI LÁ CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2022, tr 12-19, doi:10.58490/ctump.2022i53.161.