Mai , T. N., T. K. Nguyễn, và V. M. T. . Ông. “Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 34-39, doi:10.58490/ctump.2022i47.16.