Nguyễn, Duy Tân, và Nguyên Lâm Lê. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẠO NANG XƯƠNG HÀM TRƯỚC TRÊN CÓ GHÉP XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KẾT HỢP HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU ĐƯỢC CHE PHỦ BẰNG MÀNG CHÂN BÌ TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 - 2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 203-11, doi:10.58490/ctump.2023i61.1520.