Mã, N. H., N. K. Trương, và N. L. Lê. “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 129-34, doi:10.58490/ctump.2023i62.1514.