Nguyễn, M. T., T. N. Phạm, T. H. N. Nguyễn, T. K. M. Lục, T. C. T. Đỗ, T. H. M. Lê, L. Q. Nguyễn, và H. V. Phạm. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 172-9, doi:10.58490/ctump.2023i62.1508.