Hà, T. H. Ân, N. P. Trương, T. H. C. Trịnh, và . H. T. Ông. “ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 210-7, doi:10.58490/ctump.2022i50.147.