Lâm, T. H. G., V. A. Văng, T. T. H. Ngô, L. K. K. Nguyễn, T. L. L. Nguyễn, T. P. M. Trần, P. Đức Nguyễn, và T. T. Võ. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 202-9, doi:10.58490/ctump.2022i50.146.