Bùi, T. D. K., N. N. H. Nguyễn, K. N. Bùi, V. N. Phạm, T. M. N. Lê, và T. M. T. Lê. “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 165-72, doi:10.58490/ctump.2023i62.1444.