Nguyễn, M. P., V. H. Phan, T. T. Trần, H. M. Lê, H. N. T. Thái, và V. T. Võ. “KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Ở TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 207-14, doi:10.58490/ctump.2023i62.1400.