Phạm, T. C. T., C. Thị, N. N. Nguyễn, H. D. Lâm, và T. N. T. Phạm. “TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 121-8, doi:10.58490/ctump.2022i50.133.