Dương, Phúc Lam, và c.s. “NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 114-21, doi:10.58490/ctump.2022i50.132.