Lý , Hồng Khiêm, và c.s. “Thực trạng công tác quản Lý người bệnh đái tháo đường Và một số yếu tố Liên Quan tại các trạm Y Tế Trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 14-20, doi:10.58490/ctump.2022i47.13.