Trần, Đoàn Hậu, và c.s. “NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 175-81, doi:10.58490/ctump.2023i61.1277.