Phan, Q. T., X. C. Dương, K. V. Trương, T. D. Châu, T. T. Trần, T. N. T. Bùi, và N. N. T. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus Sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 158-64, doi:10.58490/ctump.2023i62.1268.