Bùi Minh Thiện, và Dương Xuân Chữ. “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Sáu 2023, tr 50-56, doi:10.58490/ctump.2023i61.1252.