Trần, T. T. N., N. M. Lê, T. T. V. Đặng, P. V. Hoàng, D. M. C. Thạch, N. Danh, Đức L. Trần, và C. L. Trần. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 194-00, doi:10.58490/ctump.2023i62.1243.