Lao , Keat, và c.s. “NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Sáu 2023, tr 36-42, doi:10.58490/ctump.2023i61.1234.