Trần, Vũ Thơ, và c.s. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 15-22, doi:10.58490/ctump.2023i61.1224.