Nguyễn, T. N. H., T. K. Đoan Mai, T. T. A. Hoàng, T. D. Phan, T. H. Đào Hồ, T. D. Lư, và T. T. T. Dương. “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 48-53, doi:10.58490/ctump.2022i50.121.