Lý, H. H. H., T. B. N. Võ, T. T. Trần, T. N. Nguyễn, và N. X. L. Dương. “KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE)”. 2022. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 14-24, doi:10.58490/ctump.2022i50.117.