Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thương, Nguyễn Ngọc Diễm, và Trần Thị Thanh Trúc. “XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DA KỀ DA CỦA CÁC BÀ MẸ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48, Tháng Mười-Một 2022, tr 77-82, doi:10.58490/ctump.2022i48.113.