Huỳnh Võ Hoài Thanh, và c.s. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48, Tháng Mười-Một 2022, tr 70-77, doi:10.58490/ctump.2022i48.112.