Phạm, Lê Cẩm Tú, và c.s. “Đánh Giá kết Quả điều trị áp Tơ tái phát bằng Laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 7-13, doi:10.58490/ctump.2022i47.11.