[1]
N. T. Lý, “TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN GIA TĂNG MỨC ĐỘ RỐI LOẠN LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”, ctump, số p.h 48, tr 1- 8, tháng 11 2022.