[1]
V. L. Lê và T. T. Lê, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CẤP CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021”, ctump, số p.h 41, tr 141–147, tháng 5 2023.