[1]
Đ. T. L. Nguyễn, T. T. Lê, và H. N. Trần, “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CÔNG NHÂN NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP NĂM 2020-2021”, ctump, số p.h 41, tr 15–22, tháng 5 2023.