[1]
T. N. N. Trần, M. T. Đặng, N. T. Nguyễn, và X. T. Bùi, “NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 62, tr 44-48, tháng 7 2023.