[1]
C. T. Bùi, T. T. T. Hồ, T. N. Ánh Huỳnh, và T. T. Lê, “KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 194-201, tháng 4 2023.