[1]
T. T. Nguyễn, T. H. Đặng, T. N. S. Hồ, V. T. Nguyễn, và N. Ánh Lê, “ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 187-193, tháng 4 2023.