[1]
T. M. N. Trần, T. T. T. Hồ, T. T. Ngô, T. N. Á. Huỳnh, và T. T. Lê, “KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ANTI THYROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG TRONG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA CÓ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ I-131 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG”, ctump, số p.h 58, tr 181–186, tháng 4 2023.