[1]
T. M. H. Hoàng, T. Đoan T. Nguyễn, và P. U. N. Nguyễn, “KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 167-173, tháng 4 2023.