[1]
T. Đoan T. Nguyễn, T. L. P. Phan, T. M. H. Hoàng, và H. H. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 159-166, tháng 4 2023.