[1]
T. N. Ngô, T. T. Nguyễn, T. B. T. Lê, T. T. Nguyễn, và T. H. S. Hoàng, “KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ”, ctump, số p.h 58, tr 114-121, tháng 4 2023.