[1]
T. K. H. Dương, T. M. Q. Phạm, và T. H. L. Ngô, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 48-55, tháng 4 2023.