[1]
Đ. P. T. Nguyễn, T. H. Mai, và T. T. H. Lư, “TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG”, ctump, số p.h 58, tr 41–47, tháng 4 2023.