[1]
T. H. Nguyễn, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG ”, ctump, số p.h 58, tr 14-19, tháng 4 2023.