[1]
L. Á. H. Nguyễn và c.s., “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 61, tr 246–252, tháng 7 2023.