[1]
V. T. Đặng và V. T. Đặng, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, ctump, số p.h 58, tr 1-5, tháng 4 2023.