[1]
V. H. Trần, Q. H. Võ, V. Q. Tạ, và N. L. Võ, “BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, ctump, số p.h 57, tr 177–182, tháng 2 2023.