[1]
T. T. Lê, V. C. Đỗ, và V. T. Trần, “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG GÂN HAMSTRING TỰ THÂN”, ctump, số p.h 57, tr 154–159, tháng 2 2023.