[1]
H. H. Châu và V. B. Huỳnh, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022”, ctump, số p.h 57, tr 74–79, tháng 2 2023.